Prof. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU                                 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

özeleğitim_esogü eğitim    

Ziyaretçi sayısı

90464

header photo

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Aracı, N. (2019). Bellek destekleyici stratejilerden anahtar sözcük stratejisinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ilkokul fen kavramlarını öğrenmesine etkisi (The impact of a mnemonic strategy, the keyword strategy, on learning elementary science concepts of students with specific learning disabilities). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu. [İkinci danışman] Teze ulaşmak için tıklayınız.

Kayışdağ, E. (2018). Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programlarının öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Evaluation of science and art center’s education programs based on student opinions). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Tutuk, T. (2017). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Investigation of teacher opinions towards reading fluency interventions for students with hearing impairments in inclusive environments). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Doktora Tezleri

Ünlü, Ö. (2020). Zihin yetersizliği olan öğrencilere cinsel istismarı önlemeye yönelik teknoloji destekli eğitimin etkileri (Effectiveness of technology supported sexual abuse prevention education for students with intellectual disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Balıkçı, Ö. S. (2020). Okumayı geliştirme programının (OGEP) özel öğrenme güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin okuma becerileri ve motivasyonları üzerindeki etkililiği (Effectiveness of the Reading Development Program (OGEP) in Supporting Reading Skills and Motivation of Primary School Students with Specific Learning Disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Öğülmüş, K. (2018). Öz düzenlemeli strateji geliştirme modeli temelinde şekillendirilen öğretim paketinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öykü yazma becerilerine etkisi (The effect of an instruction package developed on the basis of self regulated strategy development model on story writing skills of students with specific learning disabilities). (Yayınlanmamış doktora tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Görgün, B. (2018). Akıcı okuma ve okuduğunu anlama destek eğitim programının (OKA2DEP) özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerine etkisi  (The impact of reading fluency and comprehension supplemental education program (OKA2DEP) on reading skills of students with specific learning disabilities). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Teze ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Makaleler

Öğülmüş, K., & Melekoğlu, M. A. (2021). The impact of POW + C-SPACE strategy on story writing skills of Turkish students with specific learning disabilities. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(1), 287-305. doi: 10.29329/epasr.2020.334.16 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2021). Oral Reading Skills and Comprehension Test-II (SOBAT®-II): Assessment of reading fluency and comprehension of Turkish students with specific learning disabilities. South African Journal of Education, 41(1), Article Number: 1880 1-12. doi: 10.15700/saje.v41n1a1880 Tam metin için tıklayınız.

Balikçi, Ö. S., & Melekoğlu, M. A. (2021). Educational process of families of children with special needs from diagnosis to transition: Legal regulations and opinions on the solution of problems. İlköğretim Online (Elementary Education Online), 20(1), 1026-1037. doi: 10.17051/ilkonline.2021.01.86 Tam metin için tıklayınız.

Balikci, O. S., & Melekoglu, M. A. (2020). Early signs of specific learning disabilities in early childhood. International Journal of Early Childhood Special Education, 12(1), 84-95. doi: 10.20489/intjecse.722383 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Balıkçı, Ö. S. (2020). Özel eğitim bölümü öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireylerle etkileşim projesine ilişkin görüşleri (Opinions of teacher candidates of special education department on the interaction project with individuals with disabilities). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Çukurova University Institute of Social Sciences), 29(1), 136-148. doi: 10.35379/cusosbil.581968 Tam metin için tıklayınız.

Karaer, G., & Melekoğlu, M. A. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere fen bilimleri öğretimi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi (Review of studies on teaching science to students with specific learning disabilities). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi (Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education), 21(4), 789-818. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.532903. Tam metin için tıklayınız.

Yılmaz-Yenioğlu, B., & Melekoğlu, M. A. (2020). Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneği olan iki kere farklı bireylere yönelik yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Erken Görünüm (Advance Online Publication). https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.696065 Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T. N., Melekoglu, M., Cakiroglu, O., & Chan, F. (2019). Psychometric evaluation of Turkish version of the Perceived Stress Scale with Turkish college students. Journal of Mental Health, 28(2), 161-167. doi: 10.1080/09638237.2017.1417566 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., Erden, H. G., & Çakıroğlu, O. (2019). Development of the oral reading skills and comprehension test-II (SOBAT®-II) for assessment of Turkish children with specific learning disabilities: Pilot study results. Journal of Educational Issues, 5(2), 135-149. doi: 10.5296/jei.v5i2.15379 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2019). Evidence-based fluency interventions for elementary students with learning disabilities. European Journal of Education Studies, 6(5), 411-423. doi: 10.5281/zenodo.3404991 Tam metin için tıklayınız.

Kayışdağ, E., & Melekoğlu, M. A. (2019). Bilim ve sanat merkezlerinin eğitim programlarının öğrenci görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Evaluation of science and art centers’ education programs based on student opinions). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi [Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences], 20(Özel Sayı [Special Issue]), 175-202. doi: 10.17494/ogusbd.548321 Tam metin için tıklayınız.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2019). Review of studies on specific learning disabilities in Turkey (Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların incelenmesi). Sakarya University Journal of Education9(1), 83-106. doi: 10.19126/suje.456198 Tam metin için tıklayınız.

Ünlü, Ö., Melekoğlu, M. A., & Ünlü, E. (2019). Alan dışı özel eğitim öğretmenlerinin yeterliliklerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. (Review of researches related to competencies of special education teachers graduated from alternative certification programs). İlköğretim Online (Elementary Education Online)18(4), 1609-1640. doi: 10.17051/ilkonline.2019.632528 Tam metin için tıklayınız.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2019). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik okuma destek programının geliştirilmesi. (Development of a reading support program for students with specific learning disabilities to improve reading fluency and comprehension skills). İlköğretim Online (Elementary Education Online),  18(2), 698-713. doi: 10.17051/ilkonline.2019.562034 Tam metin için tıklayınız.

Çakıroğlu, O., Özyurt, Ö., Melekoğlu, M. A., Özyurt, H., Bıyık, M., & Özdemir, C. (2018). Okuma performansını geliştirmede bilgisayar yazılımı kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. (Evaluation of teacher and student opinions on using computer software to improve reading performance of students with learning difficulties). İlköğretim Online (Elementary Education Online)17(1), 336-1346. doi: 10.17051/ilkonline.2018.413778 Tam metin için tıklayınız.

İlker, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. (Review of the studies on writing skills of students with specific learning disabilities in elementary education). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi (Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education)18(3), 443-469. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.318602 Tam metin için tıklayınız.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2016). Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin fiziksel aktivitelerine ilişkin yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi. (Review of studies on physical activities of individuals with autism spectrum disorders (ASD)). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi (Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education)17(3), 347-376. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.268559 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Türkiye’de özel eğitim araştırmalarının incelenmesi. (Special education research in Turkey). İlköğretim Online (Elementary Education Online)15(4), 1076-1089. doi: 10.17051/io.2016.06677 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Zihin engelliler öğretmenliği öğrencilerinin kaynaştırma uygulamalarına ve öğrenim gördükleri bölüme bakışlarının değerlendirilmesi (Evaluating views of teacher candidates from intellectual disabilities program towards inclusion and enrolled teacher training program). Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (Journal of Theoretical Educational Science)9(2), 310-325. doi: http://dx.doi.org/10.5578/keg.5858 Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2016). Kaynaştırma sınıflarındaki öğrencilerin derse katılım ve problem davranışlarının incelenmesi (Investigating the academic engagement and problem behaviors of students in inclusive classrooms). Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), 2(3), 42-56. doi: http://dx.doi.org/10.18020/kesit.28 Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M., Tunç Paftalı, A., & Melekoğlu, M. A. (2015). Öğrenciyi tanıma ve problem davranışları belirlemede öğrencilerin çizdikleri resimleri inceleme eğitim programının öğretmen uygulamalarına etkisi (Effects of the training program about recognizing students and identifying problem behaviors through analyzing students’ drawings on teacher implementations). Eğitim ve Bilim (Education and Science), 40(181), 19-39. doi: 10.15390/EB.2015.4280 Tam metin için tıklayınız.

Öğülmüş, K., & Melekoğlu, M. A. (2015). Kinect’in özel gereksinimli bireylerle kullanımı ile ilgili yapılan araştırmaların incelenmesi (Review of the studies about the use of Kinect in learning environments of individuals with special needs). SDU International Journal of Educational Studies, 2(1), 27-37. Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T. N., Melekoğlu, M., & Çakiroğlu, O. (2015). Stress and life satisfaction of Turkish college students. College Student Journal, 49(2), 257-261. Tam metin için tıklayınız.

Kaya, C., Tansey, T., Chan, F., Bezyak, J., Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O., & Köse, S. (2014). Dimensionality of the Turkish version of the self-stigma of seeking help scale: Results from exploratory and confirmatory factor analyses. International Journal for the Advancement of Counselling, 37(2), 105-116. Tam metin için tıklayınız.

Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. A. (2014). Statistical trends and developments within inclusive education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 18(8), 798-808. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2014). Characteristics of inclusive classrooms in Turkey. Journal of the International Association of Special Education, 15(2), 24-30. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2013). Özel gereksinimli öğrencilerle yürütülen etkileşim projesinin genel eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik olumlu tutum ve farkındalık geliştirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi (Examining the impact of interaction project with students with special needs on development of positive attitude and awareness of general education teachers towards inclusion). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 13(2), 1053-1077. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., & Wilkerson, K. L. (2013). Motivation to read: How does it change for struggling readers with and without disabilities? International Journal of Instruction, 6(1), 77-88. Tam metin için tıklayınız.

Wilkerson, K. L., Gagnon, J. C., Melekoglu, M. A., & Cakiroglu, O. (2012). Reading instruction in secondary day treatment and residential schools for youth with emotional or behavioral disorders. Remedial and Special Education, 33(2), 78-88. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., & Wilkerson, K. L. (2012). The use of repeated reading in afterschool programs: Improving outcomes for struggling elementary students with reading difficulties. British Journal of Arts and Social Sciences, 8(2), 127-139. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2011). Impact of motivation to read on reading gains for adolescent readers with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly. 34(4), 248-261. Tam metin için tıklayınız.

Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Malmgren, K. W. (2009). Special education in Turkey. International Journal of Inclusive Education, 13(3), 287-298. Tam metin için tıklayınız.

Carter, E. W., Sisco, L. G., Melekoglu, M. A., & Kurkowski, C. (2007). Peer supports as an alternative to individually assigned paraprofessionals in inclusive high school classrooms. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 32(4), 213-227. Tam metin için tıklayınız.

Uluslararası Kitaplar/Kitaplarda Bölümler

Melekoğlu, M. A., & Anılan, H. [Editörler] (2021). Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7348-23-2 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Anılan, H. (2021). Türkçe öğretimi ve özel eğitim. M. A. Melekoğlu & H. Anılan [Editörler], Özel eğitimde Türkçe öğretimi içinde (s. 1-14). Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7348-23-2

Melekoğlu, M. A. (2021). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik Türkçe öğretim teknikleri/stratejileri. M. A. Melekoğlu & H. Anılan [Editörler], Özel eğitimde Türkçe öğretimi içinde (s. 501-554). Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-625-7348-23-2

Melekoğlu, M. A., & Melekoğlu, M. (2020). Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için eğitsel oyunların uyarlanması. M. Alkış Küçükaydın (Ed.). İlkokul eğitiminde eğitsel oyunlar ve güncel uygulamalar içinde (s. 19-34). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-625-402-334-7 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Sönmez Kartal, M. [Editörler] (2019). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-605-2234-94-5 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2019). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu hakkında yasal düzenlemeler. M. A. Melekoğlu & M. Sönmez Kartal (Ed.). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (s. 257-287). Ankara: Eğiten Kitap, ISBN: 978-605-2234-94-5

Melekoğlu, M. A., & Balıkçı, Ö. S. (2019). Öğrenme güçlüğü olan bireylerde dil özellikleri. F. Acarlar & Ö. Diken (Ed.), Yetersizliği olan bireylerin dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi içinde (s. 157-177). Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-605-241-539-9 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. [Çeviri Editörü] (2018). Ağır yetersizliği olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretimi [Teaching communication skills to students with severe disabilities] (3. basımdan çeviri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-856-3 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2018). İletişim ve okuma-yazma arasındaki ilişki [The relationship between communication and literacy]. M. A. Melekoğlu (Çeviri Editörü), Ağır yetersizliği olan öğrencilere iletişim becerilerinin öğretimi [Teaching communication skills to students with severe disabilities] (3. basımdan çeviri) içinde (s. 189-212). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-320-856-3

Melekoğlu, M. A., & Sak, U. [Editörler] (2017). Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek. Ankara: Pegem Akademi, ISBN: 978-605-318-804-9 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2017). Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri ve özellikleri. M. A. Melekoğlu & U. Sak (Ed.), Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek içinde (s. 23-52). Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 978-605-318-804-9 (1. Baskı: 2017 [s. 23-52], 2. Baskı: 2018 [s. 23-52], 3. Baskı: 2019 [s. 143-170])

Melekoğlu, M. A., & Balıkçı, Ö. (2017). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar. A. Arı & M. Sönmez Kartal (Ed.), Tüm öğretmenlik programları için özel eğitime giriş içinde (s. 149-170). Konya: Eğitim Yayınevi, ISBN: 978-975-247-5007 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2016). Özel eğitimde ekip çalışması ve özel eğitim ortamları. V. Aksoy (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 151-179). Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 978-605-318-596-3 (1. Baskı: 2016 [s. 151-179], 2. Baskı: 2018 [s. 151-179], 3. Baskı: 2019 [s. 143-170]) Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

 

Melekoğlu, M. A. (2014). Special education today in Turkey. In A. F. Rotatori, J. P. Bakken, S. Burkhardt, F. E. Obiakor, & U. Sharma (Eds.). Special education international perspectives: Practices across the globe (pp. 529-557). Bingley, UK: Emerald Group Publishing. ISBN: 978-1-78441-096-4 Bölüme ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Makaleler

Yıldız, M., & Melekoğlu, M. A. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin okuduğunu anlama becerileri konusunda gerçekleştirilmiş araştırmaların incelenmesi (Investigation of studies on reading comprehension skills of individuals with specific learning disabilities). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Inonu University Journal of the Faculty of Education), 21(3), 1274-1303. doi: 10.17679/inuefd.770066 Tam metin için tıklayınız.

Tutuk, T., & Melekoğlu, M. A. (2019). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Investigation of teacher opinions towards reading fluency interventions for students with hearing impairments in inclusive environments). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1737-1759.  Tam metin için tıklayınız.

Yılmaz, E., & Melekoğlu, M. A. (2018). Kaynaştırma eğitiminin yasa ve uygulamalardaki durumunun Türkiye ve Avrupa bağlamında değerlendirilmesi (Evaluation of the status of inclusive education in law and practice in Turkey and the European context). Osmangazi Journal of Educational Research (OJER), 5(1), 1-17. Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2015). Öğretmen adaylarının kaynaştırmayla ilgili olaylara bakışı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16 (1), 19-133. Tam metin için tıklayınız.

Güner Yıldız, N., Sazak Pınar, E., & Melekoğlu, M. A. (2014). Türkiye’de sınıf yönetimi kitaplarında yetersizliği olan öğrencilere bakış. İlköğretim Online, 13 (1), 155-168. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Melekoğlu, M. (2012). Erken çocukluk döneminde sesli okumanın eğitimsel gelişime etkisi. Eğitimci Dergisi, 16, 21-23. Tam metin için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2011). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda yazma problemleri ve çözüm önerileri. Eğitimci Dergisi, 3, 22-24. Tam metin için tıklayınız.

Ulusal Kitaplar/Kitaplarda Bölümler

Karaman Benli, G., Melekoğlu, M. A., Ersoy, B., Şimşir, B., Yalçın, G., Demirkaya, M., Gün Uyar, Ö., Sarıboğa, Ş., & Akın, U. (2020). Eğlenmece öğrenmece kutusu öğretmen kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Yıldız, G. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler: Aileler için rehber kitapçık. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ISBN: 978-975-11-5497-2

Melekoğlu, M. A. (2020). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimi. O. Çakıroğlu (Ed.), Özel eğitim II içinde (Ünite 6, s. 129-152). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ISBN: 978-605-7638-83-0

Melekoğlu, M. A. (2019). Özel eğitimde yasal düzenlemeler ve özel eğitim hizmetleri. M. Melekoğlu & M. Sönmez Kartal (Ed.), Özel eğitim içinde (s. 47-84). Ankara: Vize Akademik, ISBN: 978-605-7989-40-6 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2018). Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları ve en az sınırlandırılmış eğitim ortamı. M. Çitil (Ed.), Özel eğitimde bütünleştirme içinde (s. 21-39). Ankara: Vize Akademik, ISBN: 978-605-7989-27-7 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2018). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. O. Çakıroğlu (Ed.), Özel eğitim I içinde (Ünite 6, s. 115-137). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, ISBN: 978-605-7894-17-5

Melekoğlu, M. A. (2015). Özel gereksinimli öğrencilerin ve geçerli eğitim dilini öğrenen (GEDÖ) öğrencilerin değerlendirilmesi (Bölüm çevirisi). A. Arı (Çeviri Editörü). Sınıf içi değerlendirme: Etkili ölçütlere dayalı etkili bir öğretim için ilke ve uygulamalar (Classroom assessment principles and practice for effective standards-based instruction by J. H. McMillan). Konya: Eğitim Yayınevi, ISBN: 978-605-983-1024 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A., & Çakıroğlu, O. [Editörler] (2015). Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar. Ankara: Vize Yayıncılık, ISBN: 978-605-4551-98-9 [1., 2., 3. ve 4. Baskı Vize Yayıncılık] / 978-605-7989-20-8 [5. ve 6. Baskı Vize Akademik] Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoğlu, M. A. (2015). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. M. A. Melekoğlu & O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 15-47). Ankara: Vize Yayıncılık. ISBN: 978-605-4551-98-9 [1., 2., 3. ve 4. Baskı Vize Yayıncılık] / 978-605-7989-20-8 [5. ve 6. Baskı Vize Akademik] (1. Baskı: 2015 [s. 15-47], 2. Baskı: 2016 [s. 15-47], 3. Baskı: 2017 [s. 15-47], 4. Baskı: 2017 [s. 15-47], 5. Baskı: 2018 [s. 1-33], 6. Baskı: 2019 [s. 1-33])

Melekoğlu, M. A., & Çakıroğlu, O. (2015). Öğrenme güçlüğü olma riski taşıyan öğrencilere yönelik değerlendirme süreçleri. M. A. Melekoğlu & O. Çakıroğlu (Ed.), Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar içinde (s. 101-122). Ankara: Vize Yayıncılık. ISBN: 978-605-4551-98-9 [1., 2., 3. ve 4. Baskı Vize Yayıncılık] / 978-605-7989-20-8 [5. ve 6. Baskı Vize Akademik] (1. Baskı: 2015 [s. 101-122], 2. Baskı: 2016 [s. 101-122], 3. Baskı: 2017 [s. 101-122], 4. Baskı: 2017 [s. 101-122], 5. Baskı: 2018 [s. 87-108], 6. Baskı: 2019 [s. 87-108])

Memduhoğlu, H. B., & Melekoğlu, M. A. (2013). Özel grupları yönetme (Bölüm çevirisi). A. Aypay (Çeviri Editörü). İlkokul öğretmenleri için sınıf yönetimi (Classroom management for elementary teachers by C. M. Evertson & E. T. Emmer) içinde (s. 211-243). Ankara: Nobel, ISBN: 978-605-133-633-6 Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Melekoglu, M. A. (2010). Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, duygu/davranış bozukluğu. İ. H. Diken (Editör). İlköğretimde kaynaştırma. Ankara: Pegem Akademi, ISBN:978-605-364-097-4 Bölüme ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Ünlü, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2020, Aralık). Teknoloji destekli cinsel istismarı önleme programına ilişkin aile, öğretmen ve çocuk görüşleri [The points of view of parents, teachers and the children with intellectual disability towards technology supported sexual abuse prevention education]. Sözlü sunum [oral presentation]. İzmir Demokrasi Üniversitesi 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – IDU-ICER 2020 [Izmir Democracy University 2nd International Educational Research Conference], Izmir, Turkey. (Özet Metin Bildiri Kitabı [Abstract Book], sayfa [page]: 98-99, ISBN- 978-605-74811-4-6 Yayın Tarihi [Issued]: Aralık [December] 2020)

Ünlü, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2020, Mart). Zihin yetersizliği olan çocuklara yönelik cinsel istismarı önleme programları [Sexual abuse prevention programs towards children with intellectual disabilities]. Sözlü sunum [oral presentation]. Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi [Ankara International Congress on Scientific Research-II], Ankara, Turkey. (Tam Metin Kitabı Sosyal Bilimler [The Book of Full Texts Social Sciences], sayfa [page]: 943-951, ISBN-978-625-7914-49-9 Yayın Tarihi [Issued]: 23.03.2020)

Ünlü, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2020, Mart). Zihin yetersizliği olan bir çocuğa cinsel istismardan korunma becerisinin öğretimi: Bir vaka çalışmasi [Teaching protection skill from sexual abuse to a child with intellectual disabilities: A case study]. Sözlü sunum [oral presentation]. Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi [Ankara International Congress on Scientific Research-II], Ankara, Turkey. (Tam Metin Kitabı Sosyal Bilimler [The Book of Full Texts Social Sciences], sayfa [page]: 952-959, ISBN-978-625-7914-49-9 Yayın Tarihi [Issued]: 23.03.2020)

Balıkçı, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2019, Kasım). Opinions of students with specific learning disabilities and their parents about the impact of reading improvement program. Oral presentation at the International Congress on Gifted and Talented Education (IGATE’19), Malatya, Turkey.

Tutuk, T., & Melekoglu, M. A. (2018, Nisan). İşitme yetersizliği olan öğrencilere kaynaştırma ortamlarında uygulanan akıcı okuma çalışmalarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Oral presentation at the X. International Congress of Educational Research, Nevşehir, Turkey.

Melekoğlu, M. A., Çakiroglu, O., & Erden, H. G. (2015, Ağustos). A test development project for oral reading skills and reading comprehension of Turkish students with specific learning disabilities. Oral presentation at the World Congress on Special Needs Education (WCSNE-2015), Philadelphia, U.S.A.

Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. A. (2015, Ağustos). Attitudes towards reading expressed by Turkish elementary school students with learning disabilities. Oral presentation at the World Congress on Special Needs Education (WCSNE-2015), Philadelphia, U.S.A.

Melekoglu, M. A., Cakiroglu, O., & Erden, G. (2014, Temmuz). Development of an oral reading assessment tool for students with specific learning disabilities in Turkey. Oral presentation at the International Conference on Learning, New York, U.S.A.

Melekoğlu, M. A. (2014, Nisan). Implementation of response to intervention model for specific learning difficulties and reading problems in early childhood (Müdahaleye yanıt modelinin özel öğrenme güçlüğü ve okuma problemlerine yönelik olarak erken çocukluk döneminde uygulanması). Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey.

Guner-Yildiz, N., & Melekoglu, M. (2013, Temmuz). Comparison of the views of intellectual disability education teacher candidates towards inclusion. Oral presentation at the ISEI Regional Conference: Early Intervention to Promote Child Development and Mental Health: From Institutional Care to Family Environment, St. Petersburg, Russian Federation.

Güner-Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2013, Haziran). Views of teacher candidates towards inclusion. Oral presentation at the 5th International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey.

Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. A. (2013, Nisan). Using Response Cards on the Active Participation and Correct Responses of Students With ID. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2013 Convention and Expo, San Antonio, Texas, U.S.A.

Güner-Yıldız, N., & Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Kaynaştırma sınıflarındaki öğrencilerin derse katılım ve problem davranışlarının incelenmesi (Investigation of classroom participation and problem behaviors of students in inclusive classrooms), Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumunda sözlü bildiri, Sinop.

Güner Yıldız, N., Sazak Pınar, E., & Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Examining classroom management text books published in Turkey in terms of addressing individuals with disabilities, Lecture presentation at the 3rd World Conference Learning, Teaching & Educational Leadership (WCLTA-2012), Brussels, Belgium.

Melekoglu, M., & Cakiroglu, O. (2009, Nisan). Improving fluency skills of struggling readers in after-school programs. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2009 Convention and Expo, Seattle, Washington, U.S.A.

Melekoglu, M., & Cakiroglu, O. (2009, Nisan). After-school programs: The impact on reading achievement of struggling readers. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2009 Convention and Expo, Seattle, Washington, U.S.A.

Malmgren, K., Melekoglu, M., & Trezek, B. (2008, Nisan). Improving fluency for elementary readers: Evidence from multiple intervention studies. Lecture presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Carter, E., Cakiroglu, O., & Melekoglu, M. (2008, Nisan). Collaboration and authorship trends in special education research: 1975 to present. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Melekoglu, M., Allen-DeBoer, R., & Malmgren, K. (2008, Nisan). Improving outcomes for struggling readers: Utilizing repeated reading in after-school programs. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Tubpun, T., & Melekoglu, M. (2008, Nisan). Programs for juveniles with special needs in correctional facilities: International perspectives. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2008 Convention and Expo, Boston, Massachusetts, U.S.A.

Melekoglu, M. (2007, Kasım). A critical reading skill for students with disabilities: Fluency. Poster presentation at the Annual Teacher Education Division (TED) Conference of Council for Exceptional Children (CEC), Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Melekoglu, M. (2007, Kasım). An effective approach to reading instruction in inclusive classrooms: Peer-assisted learning strategies. Poster presentation at the Annual Teacher Education Division (TED) Conference of Council for Exceptional Children (CEC), Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

Melekoglu, M., Cakiroglu, O., & Malmgren, K. (2007, Nisan). History and development of special education in Turkey. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2007 Convention and Expo, Louisville, Kentucky, U.S.A.

Cakiroglu, O., Carter, E., Melekoglu, M., Schofield, D., & Stanton-Chapman, T. (2007, Nisan). Single-case designs in special education research: Recent trends and contributions. Poster presentation at the Council for Exceptional Children (CEC) 2007 Convention and Expo, Louisville, Kentucky, U.S.A.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Karaer, G., & Melekoğlu, M. A. (2020, Ekim). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için fen bilimleri öğretim uygulamaları, 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bursa.

Öğülmüş, K., & Melekoğlu, M. A. (2019, Kasım). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öykü yazma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan KDY+KOHESD öğretim paketi, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Aydın.

Melekoğlu, M. A., Sağlam Ak, A., Kaya, S., & Ballıoğlu, M. (2019, Kasım). Müdahaleye tepki modeli: Tarihçesi ve uygulamaları, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Aydın.

Aracı, N., Eldeniz Çetin, M., & Melekoğlu, M. A. (2019, Kasım). Bellek destekleyici stratejilerden anahtar sözcük stratejisinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ilkokul fen kavramlarını öğrenmesine etkisi, 29. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Aydın.

Kayışdağ, E. & Melekoğlu, M. A. (2019, Ekim). Üstün yetenekli çocukların eğitiminde hızlandırma uygulamasının etkililiğini ve hızlandırmaya yönelik öğretmen görüşlerini değerlendiren çalışmaların incelenmesi, VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi’nde sözlü bildiri, İstanbul.

Melekoğlu, M. A., Sönmez-Kartal, M., Melekoğlu, M., Genç-Tosun, D., Orum-Çattık, E., Tunç-Paftalı, A., Tomris, G., Balıkçı, Ö. S., Tutuk, T., Kayışdağ, E., Yılmaz, B., Aktar, E., Okatan, İ., Bahçalı, T., Aracı, N., Sağlam-Ak, A. (2018, Ekim). Geçmişten günümüze Türkiye’de özel eğitim kongrelerinde sunulan bildirilerin incelenmesi, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Karaer, G. & Melekoğlu, M. A. (2018, Ekim). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için fen bilimleri eğitimi: Son on yıl içinde yapılan çalışmaların betimsel olarak incelenmesi, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Akdemir, B. & Melekoğlu, M. A. (2018, Ekim). Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarına yönelik geliştirilen müdahale programlarının etkililiğini inceleyen araştırmaların betimsel analizi, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Ünlü, Ö., Melekoğlu, M. A., & Ünlü, E. (2018, Ekim). Alan dışı özel eğitim öğretmenlerinin ders verme yeterliliklerine ilişkin çalışmaların incelenmesi, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Kılıç, S. & Melekoğlu, M. A. (2018, Ekim). Özel öğrenme güçlüğü ve/veya dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerde öz düzenleme stratejileri, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Kılıç, S. & Melekoğlu, M. A. (2018, Ekim). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde not tutma becerilerinin geliştirilmesi, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Yıldız, M. & Melekoğlu, M. A. (2018, Ekim). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuduğunu anlama becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi, 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Görgün, B., & Melekoğlu, M. A. (2017, Kasım). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğü alanında yapılan çalışmaların incelenmesi, 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Samsun.

Balıkçı, Ö. S., & Melekoğlu, M. (2016, Ekim). Özel gereksinimli çocukların yasal hakları konusunda ailelerin farkındalıkları, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Eskişehir.

Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O., Erden, G., Kırbaş, F., Tunç, A., & Teker, Ö. S. (2014, Eylül). Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma becerilerini değerlendirmek için standart bir sesli okuma testi geliştirme projesi: Pilot araştırma sonuçları, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., & Artunç, Ş. (2014, Eylül). İlköğretimde kaynaştırma dersinin sınıf öğretmeni adaylarının kaynaştırma uygulamaları özyeterliklerine ve kaynaştırmaya ilişkin görüşlerine etkisi, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., & Artunç, Ş. (2014, Eylül). Kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamaları özyeterlikleri, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., Tunç, A., & Teker, Ö. S. (2014, Eylül). Kaynaştırma sınıflarında okuma öğretiminin geliştirilmesi: Akran destekli okuma stratejileri, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Edirne.

Melekoğlu, M. A., & Kırbaş, F. (2014, Mayıs). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler: Alanyazına bir bakış, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumunda sözlü bildiri, Kütahya.

Melekoğlu, M. A., & Teker, Ö. S. (2013, Ekim). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle etkileşim projesinin zihin engelliler öğretmenliği programında uygulanmasının değerlendirilmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Melekoğlu, M. A., & Teker, Ö. S. (2013, Ekim). İlkokul öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrenciler ve kaynaştırma konusunda görüşlerinin incelenmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Güner Yıldız, N., Melekoğlu, M. A., & Tunç, A. (2013, Ekim). Sosyal bilimler atıf indeksine giren Türk dergilerinde yayınlanan özel eğitim makalelerinin incelenmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Çakıroğlu, O., Delimehmet Dada, Ş., Yanık, Ş., & Melekoğlu, M. A. (2013, Ekim). İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeylerinin öğrenme güçlüğü olan öğrenciler açısından değerlendirilmesi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Melekoğlu, M., Tunç, A., & Melekoğlu, M. A. (2013, Ekim). Öğrencilerin tanınmasında ve problem davranışların belirlenmesinde resimlerin kullanılmasına yönelik eğitim programının öğretmen uygulamalarına etkisi, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Bolu.

Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Tekrarlı okuma müdahalesinin okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma becerileri üzerine etkisi (The impact of repeated reading intervention on reading skills of students with reading difficulties), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Trabzon.

Güner Yıldız, N. ve Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Kaynaştırma sınıflarında öğretmen ve öğrenci davranışları arasındaki ilişki (Correlation between teacher behavior and student behavior in inclusive classrooms), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Trabzon.

Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O. (2012, Ekim). Okuma problemi olan öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma müdahalesinin uygulanması (The use of repeated reading intervention to improve reading fluency skills of students with reading difficulties), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Trabzon.

Güner Yıldız, N. ve Melekoğlu, M. A. (2012, Ekim). Kaynaştırma sınıflarının özellikleri (Characteristics of inclusive classrooms), 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Trabzon.

Melekoğlu, M. A., Çakıroğlu, O. ve Teker, Ö. S. (2012, Şubat). Erken çocukluk eğitiminde özel öğrenme güçlüğünün belirtileri ve erken müdahale sistemi olarak tanıma ve yanıt (Signs of learning disabilities in early childhood and recognition and response as early intervention system)  1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresinde sözlü bildiri, Kemer, Antalya.

Çakıroğlu, O, ve Melekoğlu, M. A. (2012, Şubat). Sayılarla Türkiye’de okul öncesi özel eğitim (Numbers of early childhood special education in Turkey). 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresinde sözlü bildiri, Kemer, Antalya.

Melekoğlu, M. A. (2011, Ekim). Farklı branşlardan öğretmen adayları için özel eğitim derslerinin etkililiğini geliştirmek amaçlı bir uygulama: Özel gereksinimli öğrencilerle etkileşim projesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

Melekoğlu, M. A., Tuğay, U., Karakaya, İ., Karakaya, M., Tuğay, N., Nazlı, O. ve Baldemir, E. (2011, Ekim). Engelli bireylerle ilgili toplumsal farkındalık eğitimi ve etkileri: Pilot araştırma. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sözlü bildiri, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

Melekoğlu, M. A. (2011, Ekim). Okuma güçlüğü olan öğrenciler ve okuma motivasyonu üzerine bir araştırma. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster bildiri, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs.

Melekoglu, M. A. (2009, Ekim). Öğrenme yetersizliği olan öğrencilerin tanılanmasında müdahaleye yanıt verme modeli. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster sunumu, Marmaris, Muğla.

Melekoglu, M. A. (2009, Ekim). Erken çocuklukta okuma yazma öğretiminin önemi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde poster sunumu, Marmaris, Muğla.

Melekoglu, M. A., Taskaya, S. M., & Bal, T. (2008, Kasım). ABD’de genel eğitim ortamındaki öğrencilerin özel eğitim ihtiyacının belirlenmesinde müdahaleye yanıt verme (response to intervention) modeli. H. Sarı (Ed.) 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nden Yansımalar içinde (ss. 81-91), Konya:  Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi.